Vidovszky László: Tízezer hang Tandori Dezsőnek (hány hang fér egy pillanatba?) c. művének részlete

  • Aukció vége 2022. május 15. 22:00:00

Az aukció lezárult!

Felajánló: Vidovszky László

A szerző kézírásos, színes díszítésével. Vegyes technika. Az egyik oldal aláírva. 3 db A/4-es lap keretben és a kommentár kinyomtatva keretben.Vegyes technika a szerző kézírásos, színes díszítésével, aláírásával. A kommentár kinyomtatva keretben. 

Szerzői kommentár: “Ez a  munkám 1998-ban készült virtuális hangszerekre. Szándékom egy olyan sűrű szekvencia létrehozása volt, ahol az egyes hangok már nem különböztethetők meg. E célból digitális hangszerek hangsávjait kevertem össze, amíg a kívánt sűrűséget sikerült elérnem.”